Onko hankkeessanne osallistumisen esteitä?

Kun lähdemme toteuttamaan kehittämishanketta, toivomme, että hanke tavoittaa kohderyhmien edustajia laajasti. Toivomme myös, että he sitoutuvat hankkeen toimintaan.
 
Huolestumme, kun osallistujien määrä jää suunniteltua vähäisemmäksi tai kun osallistujat vaikuttavat passiivisilta. Alku voi olla lupaava, mutta sen jälkeen osallistujat kaikkoavat. Viimeistään silloin on tärkeä kysyä: onko hankkeessa esteitä osallistumiselle?
 
Haluamme tarjota kaikille esteettömän mahdollisuuden osallistua hankkeeseen, mutta onnistummeko siinä? Tavoittaako hankkeen viestintä potentiaaliset osallistujat? Pystyvätkö kaikki hankkeelle keskeiset henkilöt osallistumaan yhdenvertaisesti hankkeen tapahtumiin, haastatteluihin, kyselyihin, kokouksiin ja muihin tilanteisiin?

Yhdenvertainen osallistuminen hankkeeseen toteutuu, jos hankkeen toiminnassa ja toimintaympäristöissä on huomioitu ihmisten moninaisuus.

Osallistujien moninaisuus konkretisoituu kielen ja kommunikoinnin monimuotoisuutena.

Osallistujien moninaisuus konkretisoituu kielen ja kommunikoinnin monimuotoisuutena. Kun valitsemme eri tilanteissa käytettävän kielen ja eri aistikanavia käyttäviä kommunikoinnin keinoja, luomme ja rajaamme mahdollisuuksia osallistumiselle. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen saavutettavuuteen ja kommunikoinnin esteettömyyteen. Huomioon tulisi ottaa kaikki hankkeen toimintaympäristöt, fyysiset ja digitaaliset ympäristöt.

Kehittämishankkeille räätälöity koulutustyöpaja

Tarjoan työpajaa, joka jalkauttaa uusinta kielen ja vuorovaikutuksen tutkimusta hankkeeseenne ymmärrettävästi, rohkaisevasti ja konkreettisesti. Työpaja hoksauttaa huomaamaan, kuinka merkittävä rooli kielellä ja muilla kommunikoinnin keinoilla, esimerkiksi eleillä ja katseella, on osallistumiselle.

Työpaja sisältää ajatuksia herätteleviä alustuksia, luento-osuuksia ja keskusteluja. Osallistujat soveltavat oppimaansa oman hankkeensa toimenpiteisiin, esimerkiksi viestintäsuunnitelmaan tai hankkeen tapahtuman suunnitteluun. Työpajatyöskentely edistää yhdenvertaista osallistumista ja tiedonsaantia konkreettisesti ja välittömästi. Työpaja kestää kolme tuntia taukoineen.
 
Ennen työpajaa käydään keskustelu, jonka perusteella sisältöjä muokataan kyseiselle hankkeelle ja hankkeen sen hetkiselle vaiheelle sopivaksi. Koulutus voidaan toteuttaa myös englanniksi.

Työpajan sisällöt

1. Osallistujien moninaisuus näkyy kielen ja kommunikoinnin monimuotoisuutena

  • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kielelliset ja ei-kielelliset resurssit: mihin ihmisten välinen viestintä ja ymmärtäminen perustuu?
  • Kielellisesti haavoittuvien kohderyhmien tunnistaminen ja heidän osallistumisen esteiden purkaminen

2. Kommunikoinnin ja ymmärtämisen tukeminen ja varmistaminen

  • Käytössä kaikki kielenpätkät: monikieliset tilanteet ja kieltä oppivat osallistujat
  • Kaikki keinot käyttöön: Kuvat, eleet, esineet ja yhteinen ympäristö kommunikoinnin tukena
  • Tulkatussa tilanteessa toimiminen ja ymmärtämisen varmistaminen

3. Tilan ja paikan merkittävä rooli kohtaamiselle ja yhdenvertaiselle osallistumiselle

  • Millaisissa fyysisissä tiloissa hankkeen toimintaa ja tilaisuuksia kannattaa järjestää?
  • Millaiset digitaaliset viestinnän kanavat ja tavat mahdollistavat kaikkien yhdenvertaista osallistumista ja tiedonsaantia?


 
Kun varaat työpajan nopeasti, työpajan voi toteuttaa 1.10.2022 – 31.5.2023 välisenä aikana. Työpaja on mahdollista räätälöidä etänä toteutettavaksi.

Olethan pian yhteydessä, niin pääsemme purkamaan osallistumisen esteitä ennen kuin ne ovat syntyneetkään!

Takaisin ylös