Mustaan paitaan pukeutunut, punahiuksinen nainen istuu nojatuolissa hymyileväisenä kädet sylissään. Taustalla ikkunoita ja vaaleatverhot.

Elina Tapio, FT

Olen kielen, vuorovaikutuksen, saavutettavuuden ja kehittämismenetelmien asiantuntija, jolla on vankka pedagoginen osaaminen. Osaamiseni perustuu laajaan koulutukseen ja omaan tutkimukseeni sekä työhöni kouluttajana ja koulutuksen suunnittelijana. Työssäni yhdistyy kolmen eri aihepiirin osaaminen:

kielen oppimisen ja monikielisyyden tutkimus
multimodaalinen vuorovaikutus eli ymmärrys vuorovaikutuksen eri resursseista (esim. eleet, katse, esineiden käsittely)
saavutettavuuden teemat.

Perustin Raami kehittämispalvelut Oy:n, koska huomasin, että osaamistani tarvitaan työyhteisöissä juuri nyt.

Olen tutkijana ja kouluttajana keskittynyt vuorovaikutustilanteiden tarkasteluun muun muassa seuraavista näkökulmista:

  • visuaalisten ja kehollisten ilmaisukeinojen käyttö kielellisesti haastavissa vuorovaikutustilanteissa
  • kielellinen saavutettavuus sekä kasvokkaisissa että digitaalisesti välittyneissä vuorovaikutustilanteissa
  • tilan ja paikan (esim. arkkitehtuurin) rooli ihmisten osallistumisen rajoittajana ja mahdollistajana
  • oppiminen luokkahuoneen ulkopuolella (esim. pelit ja sosiaalinen media)
  • osallistumisen mahdollistaminen ja sujuvoittaminen hybrideissä eli virtuaalisia ja fyysisiä ympäristöjä yhdistävissä toimintaympäristöissä
  • puheen ja kirjoitetun kielen valta-aseman kriittinen tarkastelu ja osallistumisen kannalta toimivampien vaihtoehtojen tarjoaminen.

Pyrin aktiivisesti jalkauttamaan uusinta, kansainvälistä kielen ja vuorovaikutuksen tutkimusta yhteisöjen vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Tavoitteeni on muuttaa työyhteisöjen toimintaympäristöjä ja vuorovaikutuksen käytänteitä niin, että ymmärtämisen ja osallistumisen haasteet eivät enää kuormita yhteisön jäseniä ja kaikki toimijat voivat osallistua tasavertaisesti.