Mustaan paitaan pukeutunut, punahiuksinen nainen istuu nojatuolissa hymyileväisenä kädet sylissään. Taustalla ikkunoita ja vaaleatverhot.

Elina Tapio, FT

Olen kielen, vuorovaikutuksen, saavutettavuuden ja kehittämismenetelmien asiantuntija, jolla on vankka pedagoginen osaaminen. Osaamiseni perustuu laajaan koulutukseen ja omaan tutkimukseeni sekä työhöni kouluttajana ja koulutuksen suunnittelijana. Työssäni yhdistyy kolmen eri aihepiirin osaaminen:

  • kielen oppimisen ja monikielisyyden tutkimus
  • multimodaalinen vuorovaikutus eli ymmärrys vuorovaikutuksen eri resursseista (esim. eleet, katse, esineiden käsittely)
  • saavutettavuuden teemat.

Perustin Raami kehittämispalvelut Oy:n, koska huomasin, että osaamistani tarvitaan työyhteisöissä juuri nyt.

Olen tutkijana ja kouluttajana keskittynyt vuorovaikutustilanteiden tarkasteluun muun muassa seuraavista näkökulmista:

  • visuaalisten ja kehollisten ilmaisukeinojen käyttö kielellisesti haastavissa vuorovaikutustilanteissa
  • kielellinen saavutettavuus sekä kasvokkaisissa että digitaalisesti välittyneissä vuorovaikutustilanteissa
  • tilan ja paikan (esim. arkkitehtuurin) rooli ihmisten osallistumisen rajoittajana ja mahdollistajana
  • oppiminen luokkahuoneen ulkopuolella (esim. pelit ja sosiaalinen media)
  • osallistumisen mahdollistaminen ja sujuvoittaminen hybrideissä eli virtuaalisia ja fyysisiä ympäristöjä yhdistävissä toimintaympäristöissä
  • puheen ja kirjoitetun kielen valta-aseman kriittinen tarkastelu ja osallistumisen kannalta toimivampien vaihtoehtojen tarjoaminen.

Pyrin aktiivisesti jalkauttamaan uusinta, kansainvälistä kielen ja vuorovaikutuksen tutkimusta yhteisöjen vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Tavoitteeni on muuttaa työyhteisöjen toimintaympäristöjä ja vuorovaikutuksen käytänteitä niin, että ymmärtämisen ja osallistumisen haasteet eivät enää kuormita yhteisön jäseniä ja kaikki toimijat voivat osallistua tasavertaisesti.

Palautteita

Sinusta välittyy laaja asiantuntijuus, osaaminen, perehtyminen. Mutta et puhu yliopisto-, tutkija-, akateemisjargonia. Teet koulutuksen asiakkaalle todella omistautuneesti ja hienosti. Tuli sellainen olo, että teit tämän kokonaisuuden juuri meille, emme ostaneet mitään tusinabulkkikamaa!

Virtuaalitapaamisissa Elinan ammattitaito tulee vahvasti esiin. Hän osaa huomioida virtuaalisesti tapahtuvan kohtaamisen yksityiskohdat erinomaisesti ja huolehtii siitä, ettei sisältö kärsi vaikka tapaaminen ei tapahdu kasvotusten.

Elinan kanssa oli kovin mutkatonta keskustella – hän joko mukauttaa keskustelutyyliä asiakkaaseen sopivaksi, tai sitten meillä vaan klikkasi kaikki. Elina onnistui luomaan tapaamisiin turvallisen tilan enkä missään vaiheessa tuntenut itseäni typeräksi vaikka välillä uusia asioita tulikin – päinvastoin, Elina selitti ja avasi käsitteitä erinomaisesti esimerkkien kautta.

Kaiken kaikkiaan sun tyyli on tosi innostava ja sitoutunut - sun into ja paneutuminen myös tarttuu ja loi uskoa siihen, että ollaan merkittävän asian äärellä. -- Nostit meidän keskusteluista asioita havaintoja, jotka kannustivat puhumaan lisää tai tuomaan esille vielä yhden näkökulman.

Takaisin ylös