Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä  

Raami kehittämispalvelut Oy  

Y-tunnus 3239211-7  

Puh. 050 3878678 

Tiilitehtaantie 29–31 A 2 

40200 JYVÄSKYLÄ 

Tietosuojavastaava: 

Elina Tapio  

Tiilitehtaantie 29–31 A 2 

40200 JYVÄSKYLÄ 

Puh. 050 3878678 

raami@raamioy.fi 

www.raamioy.fi 

2. Rekisteröidyt  

Raami kehittämispalvelut Oy:n asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit.  

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Rekisterin pitämisen peruste 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen ja/tai henkilöltä saadun suostumuksen perusteella.  

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:   

 • asiakassuhteiden hoitaminen  
 • yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin 
 • markkinointi ja tiedotus (mm. uutiskirjeet tilaajille) 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  

Yhteystiedot  

 • nimi  
 • yritys ja y-tunnus 
 • osoite  
 • sähköposti  
 • puhelinnumero  

 
Asiakastiedot  

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista  
 • laskutustiedot 

Uutiskirjeen tilaajista eli sähköpostilistalle itsensä ilmoittaneista tallennetaan rekisteriin sähköpostiosoite ja nimi.  

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen raami@raamioy.fi

Tarkastusoikeus  

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

Vastustamisoikeus  

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.   

Suoramarkkinointikielto  

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  

Poisto-oikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.   

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  

Valitusoikeus  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:  

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä  
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta tai sähköpostitse 

7. Evästeet  

Käytämme tällä sivustolla evästeitä sivuston analysointiin. Kun vierailet verkkosivuillamme, sivustomme saattaa ajoittain tallentaa laitteellesi evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat kävijän tietokoneelle ja tallentavat dataa. Ilman evästeitä kävijäanalytiikka ja sivuston täysi toiminnallisuus eivät olisi mahdollisia. 

Käytämme Google Analytics -palvelua kerätäksemme tietoa sivustomme kävijöistä. Tutustu Googlen tietosuojaselosteeseen tästä linkistä

Kävijällä on mahdollisuus estää ei-välttämättömien evästeiden käyttö sivustolle saapuessaan. Samalla kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivujen toiminnallisuuteen. 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Raami kehittämispalvelut Oy:n ulkopuolelle.   

9. Käsittelyn kesto  

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. 

10. Henkilötietojen käsittelijät  

Henkilötietoja käsittelevät Raami kehittämispalvelut Oy:n työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Raami kehittämispalvelut Oy:n ulkopuolelle. Osa Raamin käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista (esim. Microsoft, MailChimp) saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.  

Takaisin ylös