Kielellisen saavutettavuuden keskusteluverkosto

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on tapahtunut viime aikoina suuria muutoksia. Erityisesti digitaalisten palveluiden lisääntyessä on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että asiakas saa tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista ymmärrettävästi. Tiedonsaannin lisäksi asiakkaalla tulee olla mahdollisuus kertoa omasta tilanteestaan ja tulla ymmärretyksi niillä kommunikoinnin keinoilla, jotka hänellä on käytössään. Näitä tavoitteita kuvaa viime aikoina laajemmin käyttöön tullut termi kielellinen saavutettavuus.

Sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa on ammattilaisia, joilla on erityistä paloa kehittää saavutettavia palveluita. Raami halusi yhteistyökumppanien kanssa tarjota juuri heille verkoston, joka antaa mahdollisuuden jakaa näkemyksiä sekä kehittää omaa osaamistaan yhdenvertaisten palvelujen eteen. 

Verkoston vetäjinä Raamin Elinan kanssa toimii Humanistisen ammattikorkeakoulun tulkkauksen ja kielellisen saavutettavuuden lehtori Hanna-Kaisa Turja sekä Selko Digitalin saavutettavuusasiantuntijat Jere Havo ja Marianna Österlund. Keskusteluverkosto kokoontuu keväällä 2023 kolme kertaa. Tapaamisten sisällöt muotoutuvat osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan.  

Takaisin ylös