“Sun perunat tais piipata” – virtuaalinen ympäristö kielen oppimisen tueksi 

”Sun perunat tais piipata” vai ”ottaisitko perunat pois uunista”? Kumpi lause kannattaa oppia, kun pääset töihin ravintolan keittiöön? Meidän mielestämme oikea vastaus riippuu keittiöstä, sillä jokaisessa työpaikassa on omat tapansa ilmaista asioita. Tässä tekstissä kerromme, kuinka kartoitimme pihtiputaalaisen ravintolan kieltä ja rakensimme ravintolan uusille työntekijöille virtuaalisen ympäristön kielen oppimisen tueksi.

Taustalla pula osaavasta työvoimasta

Monilla aloilla on pulaa osaavasta työvoimasta. Liian usein uuden työntekijän palkkaamisen esteenä on huoli kielitaidosta. Oppiiko maahanmuuttanut ammattilainen suomen kieltä riittävän nopeasti ja niin hyvin, että työyhteisön kommunikointi sujuu erilaisista kielellisistä taustoista huolimatta?  

Tarvitaan uusia ratkaisuja kielen oppimisen ja työhön perehtymisen tueksi. 

Pihtiputaalla nelostien varrella sijaitsevassa Herkkuravintola Takkatuvassa on ravintolan alkuajoista lähtien työskennellyt maahanmuuttaneita, suomen kieltä oppivia työntekijöitä.  

Takkatuvan yrittäjälle Hannele Törmälle vähäinenkään suomen kielen taito ei ole ollut rekrytoinnin este. Uuden työntekijän aloittaessa työvaiheet käydään läpi näyttämällä: eleitä, ilmeitä, esineitä ja kielen pätkiä on käytetty tehokkaasti niin, että uusi työntekijä on oppinut ravintolan työtehtävät. Ajan myötä yhteinen kieli on löytynyt. 

Yrittäjä kuitenkin tunnisti, että suomen kielen oppiminen kaipaa lisätukea. Hän kiinnostui uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista, joten rakensimme Takkatuvan keittiötä simuloivan virtuaalisen ympäristön kielen oppimisen tueksi.

Kaksi työntekijää pilkkoo kasviksia ravintolan keittiössä. Toinen pilkkoo herkkusieniä. Hänen toinen käsivartensa on tatuoitu.

Mitä tehtiin?  

Virtuaalinen ympäristö kielen oppimisen ja perehdytyksen tueksi toteutettiin kahden yrityksen ja hankkeen yhteistyönä. Raamin Elina ja Laurae Oy:n Laura Kortelainen rakensivat työkalun Kexri-hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut luoda yrityksille uusia mahdollisuuksia hyödyntää lisättyä todellisuutta ja muuta uutta teknologiaa. Laura Kortelaisella on osaamista virtuaaliteknologioiden hyödyntämisestä markkinointiin, saavutettavuuteen sekä virtuaaliseen oppimiseen eri toimialoilla.  

Käytännössä Takkatuvan keittiöstä rakennettiin virtuaalinen ympäristö. Keräsimme taustatietoa ja tarvittavan aineiston niin, että kiireisen ravintolayrittäjän aikaa meni mahdollisimman vähän. Virtuaaliympäristöä varten otimme 360-kuvia, still-kuvia, videomateriaalia sekä keräsimme kielellisen aineisto uusimpia kielentutkimuksen menetelmiä hyödyntäen.  

Kuvakaappaus Takkatuvan keittiön virtuaalisesta ympäristöstä. Etualalla esivalmistelupöytä, jossa mikro, erilaisia mausteastioita ja välineitä. Taustalla kaksi uunia ja vesipiste. Ympäristössä on yli kymmenen info-laatikolla merkittyä esinettä.
Kuvakaappaus Herkkuravintola Takkatuvan virtuaaliympäristöstä.

Lopputuloksena syntyi kielen oppimista tukeva ravintolan keittiötä simuloiva virtuaalinen ympäristö. Uusi työntekijä voi käyttää ympäristöä esimerkiksi omalla kännykällä jo ennen kuin hän aloittaa työssä. Ympäristössä työntekijä voi tutustua työskentelytilaan ja työvälineisiin ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla hänellä on mahdollisuus ottaa haltuun työhön liittyvää sanastoa sekä keittiön arjen avainfraaseja.   

Kielen ja kielen oppimisen tutkimukseen perustuva innovaatio 

Takkatuvalle tehty kielen oppimisen ja perehdytyksen tuki on konkreettinen esimerkki innovaatiosta, joka soveltaa uusinta tutkimusta ratkaistakseen todellisia arjen ongelmia. 

Virtuaaliympäristön yli 100 sanaa ja yli 70 avainfraasia on koottu erilaisilla etnografisilla kielentutkimuksen menetelmillä. Etnografiset menetelmät takaavat sen, että opittava kieli ei tunnu etäiseltä ja vieraalta, vaan sanat ja lauseet ovat Takkatuvan arkista kieltä.

Kuvakaappaus virtuaalisen ympäristön veitsiin liittyvästä elementistä. Taustalla veitsiä veitsimagneetissa. Päällä teksti: Veitset, veitsimagneetti. Kurkut viipaloidaan veitsellä, mutta esimerkiksi iso määrä sipulia pilkotaan robotilla. Kuvassa myös luurit, joita painamalla virtuaalisessa ympäristössä voi kuunnella tekstin.
Esimerkki keittiön virtuaalisen ympäristön yksityiskohdasta.

Jotta uusi työntekijä ja koko työyhteisö motivoituu käyttämään uutta työkalua, ympäristön ja sen kielen tulee olla aitoa ja tunnistettavaa. Ympäristöön valikoituneet sanat ja avainfraasit on seulottu tarkkaan, jotta uusi työntekijä voi konkreettisesti kokea virtuaalisympäristön hyödyn aivan ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Kun sanat ja fraasit kohtaavat toisensa autenttisessa ympäristössä, niiden merkitys avautuu oppijalle ilman pinnistelyjä.   

Paljon muutakin kuin kielenoppimisen tuki 

Vaikka virtuaalisen ympäristön ensisijainen tavoite on kielen oppimisen ja kommunikoinnin tukeminen, tunnistamme työkalulle muitakin hyötyjä. Virtuaalisessa ympäristössä uusi työntekijä voi:  

  • tutustua työpaikan tiloihin ja esineisiin eli oppia, missä mikäkin asia sijaitsee 
  • oppia työpaikan sisäistä kulttuuria, esimerkiksi rutiineja, aikatauluja ja tapoja
  • oppia ja kerrata työturvallisuuteen liittyviä asioita, esim. kaasuhanojen paikan ja niihin liittyvät turvallisuustoimenpiteet
  • saada haltuunsa asiakaspalveluun liittyvää hiljaista tietoa, esim. miten tulee toimia, kun ravintolan eteen tulee bussilastillinen urheilijoita.  

Pilotin sivutuotteena Takkatuvalle syntyi pieni käsikirja ’Kielen oppimisen ja kommunikoinnin tukemisen ABC’.  

Takkatuvalle on tärkeää, että työpaikka on uusille työntekijöille paras mahdollinen ympäristö oppia kieltä, ymmärtää toinen toista ja ottaa uudet työtehtävät haltuun. Käsikirjaan kokosimme tärkeimmät eväät kielen oppimiselle ja sujuvalle kommunikoinnille. Fraasi ”kieltä oppii parhaiten työtä tekemällä” pitää täysin paikkansa, kun kielen oppiminen ja sujuva kommunikointi on koko työyhteisön yhteinen tavoite. 

”Olisipa tällainen muissakin työpaikoissa!”  

Ympäristö otettiin Takkatuvan työyhteisössä vastaan innolla ja mielenkiinnolla. Kun työntekijät tutustuivat ensimmäistä kertaa ympäristöön, he tunnistivat nopeasti työssään käyttämiään termejä. Työntekijät kokivat, että ympäristölle on heti käyttöä ja sitä voitaisiin hyödyntää muun muassa uusien kesätyöntekijöiden perehdytyksessä.  

Myös Takkatuvan yrittäjä oli iloinen nähdessään valmiin ympäristön ja koki, että tällainen lisätyökalu auttaa “pääsemään jo pitkälle” työntekijää perehdyttäessä.  

Aineiston keruu onnistui todella hyvin. Kerätyt sanat ja avainfraasit ovat juuri niitä, mitä meidän työntekijöiden on hyvä ymmärtää ja osata käyttää.

Herkkuravintola Takkatuvan omistaja ja yrittäjä Hannele Törmä

Ympäristön esittelytilaisuudessa Suomeen muuttaneet, työtä etsivät ukrainalaiset toivoivat, että vastaava työkalu olisi jo käytössä työpaikoilla, sillä se toimisi kielen oppimisen tukena uudessa työpaikassa.  

Myös yrittäjiltä ja työnantajilta olemme saaneet hyvää palautetta ja uusia ideoita, mihin muuhun ympäristöä voi käyttää. Ympäristölle koettiin olevan käyttöä esimerkiksi jo rekrytointiprosessin aikana, sillä ympäristön avulla työnhakija voi tutustua työympäristöön jo etukäteen. Näin hakijoista karsiutuvat pois ne, joilla on ehkä liian romanttinen tai muuten vääriä luuloja uudesta työstä (esim. taimi-istutus maaseudulla). Ympäristöön tutustumista voidaan hyödyntää myös esimerkiksi työhaastattelussa. Sekä työnantajilta että maahanmuuttaneilta saamamme palautteen perusteella ympäristölle on varmasti käyttöä monella eri alalla. Palautteissa nousi esille tarve eri kieliversioille ja toivommekin, että pääsemme sellaisen pian toteuttamaan. 

Tavoitteenamme on rakentaa vastaava ympäristö myös toiselle toimialalle, sekä testiosion jatkokehitys pelimäisemmäksi, jotta kieltä oppiva työntekijä voisi oppia työpaikan kieltä ja toimintatapoja yhä monipuolisemmin ja motivoivammin.   

Kiinnostuitko?

Haluatko tietää lisää? Olisiko sinun yrityksessäsi tarvetta kielen oppimisen tuelle?

Takaisin ylös